Jetpack site haritasına (sitemap) özel yazı türlerini (custom post type) eklemek

WordPress için Jetpack eklentisinin Sitemap modülü varsayılan olarak özel yazı türlerini oluşturduğu sitemap.xml site haritasında içermiyor.

Bu fonsiyonu WordPress websitenize eklemek için bazı yöntemleri göstermek istiyorum.

Yöntem 1 – Var olan bir diziye eklemek

Temanın functions.php dosyasında var olan özel bir yazı türü kullanan site için, desteklenen özellikler kısmına jetpack_sitemap_post_types elemeniz gerekmektedir.

Özel yazı tipi ekleme fonksiyonu
Kodu Seç
//* Create portfolio custom post type
add_action( 'init', 'poptekno_post_type' );
function poptekno_post_type() {
register_post_type( 'portfolio',
array(
'labels' => array(
'name' => __( 'Yazı türü', 'PopTekno.com' ),
'singular_name' => __( 'Yazı türü', 'PopTekno.com' ),
),
'has_archive' => true,
'hierarchical' => true,
'menu_icon' => get_stylesheet_directory_uri() . '/lib/icons/portfolio.png',
'public' => true,
'rewrite' => array( 'slug' => 'ozel-yazi-turu', 'with_front' => false ),
'supports' => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'trackbacks', 'custom-fields', 'revisions', 'page-attributes', 'poptekno-seo' ),
'taxonomies' => array( 'portfolio-type' ),
)
);
}

Burada satır 16’da göründüğü gibi basitçe ‘jetpack_sitemap_post_types’ ekleniyor:

Kodu Seç
'supports' => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'trackbacks', 'custom-fields', 'revisions', 'page-attributes', 'poptekno-seo', 'jetpack_sitemap_post_types' ),

Yorumları Göster
Haberin tamamı için sayfalar arasında ilerleyin
1 / 3