Dünyanın yeraltı sularının kaybı korkutucu bir seviyede

Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışmada dünyanın en büyük 37 yeraltı su tabakası, NASA’nın kullandığı veriler ve diğer göstergeler ışığında ele alındı.

Her su tabakasına belirlenen zaman aralığında kaybedilen toplam su miktarını ölçümlemek ve karşılaştırmak için bir ‘Toplam Yeraltı suyu Gerilmesi (TGS) oranı’ atandı. Yapılan karşılaştırmalar ve analizler sonucu 2 milyar insana su ve yiyecek sağlayan su tabakalarının üçte birinin hızla tükenmekte olduğu tespit edildi. Bunlardan sekizi çok hızlı su kaybediyor anlamına gelen “aşırı gerilmeli” olarak sınıflandırıldı.

Çalışmanın bir kısmı Kuzey Afrika’da çok büyük bir alan kaplayan Kuzeybatı Sahara Yeraltı Su Tabakası Sistemi kapsamında gerçekleştirildi. Tahminlere göre bu kaynaktaki tüm suyun yüzde 90’ının 50 yıl içinde tükenmesi bekleniyor.

nasamap

Genellikle bundan sorumlu olarak, artan nüfusu beslemek için gerekli gıdanın yaklaşık yüzde 20’sinin sağlandığı yeraltı su tabakalarından drenaj edilerek gerçekleştirilen tarımsal uygulamalar tutuluyor. Birçok bölgedeki yağış eksikliği nedeniyle tüketilen suların yerine yenisinin su tabakası içine dahil olması yeterli hızla gerçekleşmiyor. Petrol üretim endüstrisinin de çıkarma işlemi kapsamında yeraltı suyu tabakalarına yaptığı müdahaleler de diğer bir unsur olarak gösteriliyor. Hepsinin sonucunda ortada duran gerçeğe bakarsak, artık kullanılabilir yeraltı suyu çok az ve bu bazı kötü gelişmelere neden olacak. Bunlar ağaçların ölmesi, zeminin bataklıklara dönüşmesi ve sonunda yeraltı su tabakalarının çökmesi şeklinde tezahür edebilir kötü gelişmeler.

Yorumları Göster
Önerilen Yazılar